Zahájení výstavby

IMG 20180926 084603

V současné době dokončujeme základy domů. Pomocí stavební mechanizace byly provedeny výkopy základových pásů. Po ukončení těchto prací byly základové spáry zality betonem. Na zalité základové spáry se následně stavělo "ztracené" bednění, které ohraničuje budoucí základovou desku. Prostor mezi bedněním byl zhutněn a v současné době se provádí prostupy pro instalaci inženýrských sítí. Po ukončení těchto prací bude provedena vlastní betonáž základové desky. Po vybetonování bude následovat zrání základové desky po dobu 4 týdnů.